Privacy Statement

Easy2Meet® is een handelsmerk en product waarvan het (intellectuele) eigendom bij Easy2Meet B.V. (hierna Easy2Meet) ligt. Ten aanzien van haar dienstverlening en het door haar gevoerde product Easy2Meet streeft Easy2Meet ernaar dat de privacy van eenieder die haar website www.easy2meet.eu bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens gaat Easy2Meet dan ook zorgvuldig om.

Identiteit en contactgegevens

Naam: Easy2Meet B.V.
Kantooradres: Maasboulevard 84-86, 3331 ML Zwijndrecht
Postadres: Refter 46, 3335 DL Zwijndrecht
Tel.nummer: +31 (0) 78-2600100
Emailadres: info@easy2meet.nl
KvK-nummer: 73069450

 

Gebruik en bewaren gegevens

U kunt deze website anoniem bezoeken. Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van Easy2Meet vragen wij (onder andere) om uw naam, emailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst. Wanneer wij diensten- en/of producten bij u ten kantore leveren, hebben wij uiteraard tevens uw adresgegevens nodig.

Wanneer u ons een e-mail of ander bericht stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en/of database en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Waarom

Easy2Meet verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:

  • voor verzending van onze nieuwsbrieven en mailingen;
  • om u te kunnen contacten indien dit benodigd is voor de uitvoering van de opdracht/overeenkomst
  • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
  • om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;
  • indien Easy2Meet hiertoe wettelijk verplicht is

Hoe lang

Easy2Meet bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve en/of wettelijke bewaarplicht geldt bewaren wij uw gegevens conform die termijn(en).

Delen

Easy2Meet verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Cookieverklaring

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van Easy2Meet (www.easy2meet.eu).

Links

Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. Easy2Meet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Inzien, aanpassen, verwijderen

U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Dit kan door contact met ons op te nemen via mail, brief of door ons te bellen.

Intrekken toestemming

Voor zover wij uw gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, hebt u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking.

Beveiliging

Easy2Meet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft zowel organisatorisch als technisch passende (beveiligings )maatregelen getroffen, dit om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of meldt het via het genoemde emailadres.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens)

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Zwijndrecht, 24 mei 2018