Demo
Support
Menu
Demo
Support

Easy2Meet behaalt ISAE 3402

vrijdag 7 augustus 2020

ISAE 3402

Meer dan informatiebeveiliging

In de selectie van de juiste vergadertool voor papierloos vergaderen, speelt security een onmisbare rol. Wij krijgen daarbij vaak de vraag of Easy2Meet voldoet aan ISAE 3402 of ISO 27001 gecertificeerd is. 

Met het behalen van ISAE 3402 kunnen wij onze klanten nog meer zekerheid geven hoe wij omgaan met risicomanagement en informatiebeveiliging.

Dit in combinatie met het feit dat we technisch al werken met maximale beveiligingsprincipes van Microsoft 365.

Waarom ISAE 3402?

Als serviceorganisatie en aanbieder van "Software as a Service" weten we hoe belangrijk het is om de interne beheersmaatregelen die wij in het kader van onze dienstverlening hebben opgezet, te implementeren en uit te voeren. Naleving en toetsing hiervan is echter de sleutel.

Daarom stellen wij jaarlijks een Service Organisatie Control rapport op die door een onafhankelijke auditor wordt gecontroleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ISAE 3402 richtlijn. Informatiebeveiliging is hier een integraal onderdeel van. Primair bedoelt voor de verregaande bescherming van vertrouwelijk vergaderinformatie. Maar daarnaast beschrijft de rapportage de beheersmaatregelen die tevens relevant zijn voor onze klanten in relatie tot hun financiële verslaglegging

Easy2Meet heeft gekozen voor ISAE 3402 omdat we onze klanten de best mogelijke waarborging van security en privacy van data willen verzekeren. ISAE 3402 houdt enerzijds rekening met de richtlijnen rondom informatiebeveiliging. Anderzijds worden deze gestelde richtlijnen en uitbestede processen beoordeeld in de vorm van een rapport.

Het toetsingskader en het feit dat accountants van onze klanten hier profijt van hebben zijn belangrijke aanjagers geweest voor deze keuze.

Wat betekent dit voor u als klant van Easy2Meet?

Deze jaarlijkse rapportage geven inzicht in hoe wij omgaan met risicomanagement en informatiebeveiliging. Met deze audit tonen wij ook aan dat wij voldoen aan de opgestelde security richtlijnen.

Deze rapportage voorziet de accountant van onze klanten, in het kader van de jaarrekeningcontrole, passende en relevante informatie onder Standaard 402 ‘Overwegingen bij het gebruikmaken van serviceorganisatie’. Voor onze klanten is deze rapportage op aanvraag beschikbaar.

Onze klanten hebben op deze manier zowel technisch, als procesmatig maximale beveiliging met Easy2Meet.

Op aanvraag zijn de rapportages beschikbaar voor inzage en wij nemen graag de tijd deze met u door te nemen.